Като всеки стартиращ бизнес, Skaptoburger има свой бизнес план и мисия. Показваме ви ги в следващото видео, реализирано от Inspirit Pictures.
Гледа се със звук. / As a business, we have a plan and a mission. Our mission statement is illustrated in the following video. Turn the audio on.